Nisan 2013

Yeni Çapa Cerrahpaşa Projesi – TGRT Haber – Haluk ÖZSARI

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Madde 1 Amaç Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş bulunan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü’nün…

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved