Departmanlar

Biyomedikal Koordinatörlüğü İTF ve CTF kampüslerinde,

Teknik Şartname Hazırlama Birimi

Bakım Onarım Birimi

Kalibrasyon Birimi

olarak üç ana departman olarak yapılanmıştır. Teknik şartname hazırlama birimi ve bakım onarım birimi ise kendi içinde 4 ana grup halinde organize edilmiştir. Söz konusu birimler; Radyoloji Cihazları, Görüntüleme ve Sinyal İzleme Cihazları, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazları ve Laboratuvar Cihazları şeklindedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved