Yürütülen Faaliyetler

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nde;

  • Tıbbi cihaz alımı öncesi gerekli cihaz planlamasının yapılması
  • Tıbbi cihaz alımlarında maliyet azaltılmasına yönelik objektif ve katılımcı teknik şartnameler hazırlanması
  • Tıbbi cihaz muayene ve kabullerinin yapılması
  • Teknolojik ve ekonomik ömrünü dolduran tıbbi cihazların belirlenerek yeni cihaz tedarik ve planlanması
  • Tıbbi cihazların bakım ve onarımlarının yapılması
  • Medikal kalibrasyon ölçüm hizmetinin verilmesi

Döner Sermaye kapsamında İstanbul Üniversitesi dışında;

  • Tıbbi cihazlarla ilgili ekspertiz ve bilirkişilik
  • Hastanelerde Biyomedikal Mühendisliği Birimlerinin kurulması
  • Kalibrasyon laboratuvarının kurulması
  • Tıbbi cihaz yönetim ve kalibrayon eğitimlerinin verilmesi

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved