Medikal Kalibrasyon

Biyomedikal Koordinatörlüğü Kalibrasyon Birimi tarafından İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nde bulunan cihazların kalibrasyon ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır.  Ölçümler, cihaz gruplarına göre yerinde veya Biyomedikal Bölümü Kalibrasyon Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmektedir.

Medikal kalibrasyon ile amacımız;

Kullanılan medikal cihazların doğruluğundan emin olmak, riskleri en aza indirmek,

Maliyeti düşürmek,

Uluslar arası standartlara uygunluğu sağlamak,

Üretim ve hizmet kalitesini yükseltmektir.

Bir hastanede, tıbbi cihazların tümünün koruyucu bakım ve kalibrasyon ölçüm programına alınması, cihaz sayısının fazla olduğu durumlarda mümkün olamamaktadır. Her bir cihazın,

Özelliğine ve fonksiyonuna,

Klinik uygulamalarına,

Koruyucu bakım ve kalibrasyon önemine,

Kullanım risklerine,

Geçmişteki kaza ve vakalara göre “Tıbbi Cihaz Yönetim Katsayısı” puanlanarak sistem içine dahil edilmesi söz konusudur.

Medikal kalibrasyon ölçümleri;

Hastanelerde bulunan her türlü cihazın kalite sistemine alınması için envanter listesinin çıkarılması,

Bu listenin incelenerek kalibrasyon ölçümü gerektirenlerle, kalibrasyon ölçümü gerektirmeyenlerin belirlenmesi,

Kalibrasyon ölçümü gerektirenlerin, ölçüm sürelerinin teknik kişi/ekip tarafından belirlenmesi,

İlgili personelin kullanıcı eğitimi ve sorumluluklarının belirlenmesi,

Sistemin takibi için bir envanter-koruyucu bakım programının kullanılması ve bunun aylık takibinin yapılması işlemlerini kapsamaktadır.

Koruyucu bakım ve kalibrasyon ölçümleri, ECRI (Emergency Care Research Institute) tarafından hazırlanmış IPM (Inspection  Preventive Maintenance) prosedürlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Birimdeki tüm personel, gerekli olan Medikal Kalibrasyon Ölçüm eğitimi ile Kalibrasyon Ölçüm Cihazlarının Kullanım eğitimini almıştır. Çeşitli Kalibrasyon Ölçüm cihazları tedarik edilmiş olup gerekli diğer donanımlar hızla tamamlanmaktadır

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved