Birimler

“Tam Gün” Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin Soru ve Cevaplar

Soru    : Bir Öğretim Üyesi sözleşme ile birden fazla kurumda çalışabilir mi? Cevap : Hayır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair…

Çevre Yönetim Birimi

zdff adasdasd as adasd asd szad asd aa

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2019 All Rights Reserved