Diyaliz ve Oluşan Atıkların Yönetimi Paneli 20 Kasım 2014

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi olarak ”Diyaliz ve Oluşan Atıkların Yönetimi” başlıklı panel düzenlemeyi kararlaştırdık. Amacımız tartışmalı bir mareryalı teori ile pratikte örtüştürmek ve yeni hazırlanmakta olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine de bu konuda ışık tutmaktır. Konunun uzmanlarının katılımı ile aşağıda bildirilen tarih,yer ve saatte yapılacaktır.

Kayıt zorunlu,katılım ücretsizdir.

Konu : ‘Diyaliz ve Oluşan Atıkların Yönetimi’
Tarih : 20 Kasım 2014
Saat : 09:00 – 12:00
Yer : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu
Web Adresi: www3.istanbul.edu.tr/sakucev/

panel_diyalizpanel_diyaliz_program

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved