I. Sempozyum Duyurusu

III. DUYURU 20.09.2012

sempozyum_duyuru1.Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyum başvurusu süresi aşırı istek nedeniyle kontenjan artırımı yapılarak 30 Eylül 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgililerin bilgisine sunulur.

Not:  Sempozyum Sağlık Kuruluşlarında Çevre Yönetimi olarak işleneceğinden sağlıkçılar ve konuyla ilgili Çevre Mühendisleri başvuruda bulunabilirler.

II.DUYURU

1. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ

SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi olarak 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde, düzenlemekte olduğumuz 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu’nda, sahada elde ettiğimiz ilk bir yıllık deneyimleri aktarmak suretiyle kamu, özel sektör ve akademik çevreyi bir araya getiren tartışmalı bir platform oluşturmayı hedefledik.
Sağlık kuruluşlarında, evsel, tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif atıkların yönetimi başta olmak üzere, su ve gürültü yönetimi, açık ve kapalı alan hava kalite kontrolleri, çevre düzenlemesi gibi konuları kapsayan çalışmaları yerleştirme ve geliştirmeye yönelik bilgi alış verişinin yapılacağı aynı zamanda ilgili bakanlık yetkililerinin de katılacakları sempozyuma sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir.

Detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www3.istanbul.edu.tr/sakucev

Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı

Organizasyon Komitesi Başkanı

 

Tarih : 29-30 Kasım 2012

Yer    : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLU Oditoryumu   Fatih / İstanbul

 

İletişim

Uzm. Güzin HOŞSÖZ DEMİR 0532 771 89 44
Burcu BİLGİN 0545 248 23 20 0212 414 30 76/23070-71
E-Mail: cevreyonetim@gmail.com
Tel: 0212 414 30 00 / 23070-71
0212 414 3076
Web Adresi: www.istanbul.edu.tr/sakucev/

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved