I. Sempozyum Konuları

Sağlık Kuruluşlarında;
•Tıbbi Atık Yönetimi
•Tehlikeli Atık Yönetimi
•Radyoaktif Atık Yönetimi
•Evsel Atık Yönetimi
•Su Yönetimi
•Hava Kalitesi Yönetimi
•Gürültü Yönetimi
•Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümlü Malzeme Kullanımı
•Çevre Dostu Teknolojiler ( Yeşil Bina, Hasta Bina Sendromu)
•Sağlık Kuruluşlarında Enerji Yönetimi
•Sağlık Kuruluşları Çevre Mevzuatı
•Eğitim

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved