I. Sempozyum Programı

Sempozyum Programı

  1.ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ   

SEMPOZYUMU

29 KASIM 2012

09:00-10:00     KAYIT

09:00-11:30      AÇILIŞ

Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI
Sempozyum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
İ.Ü Hastaneler Genel Direktörü

Yrd. Doç. Dr. Hasan IRMAK
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Vekili

Prof. Dr. Özgün ENVER
İ.Ü  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Erol KAYA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

11:30-12:00     Kuruluşundan Günümüze Çevre Yönetim Birimi
Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI
İ.Ü   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi Başkanı
12:00-13:00     YEMEK
13:00-13:30     Konferans: Türkiye’deki Atık Yönetimine Genel Bakış
Konuşmacı: Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
13:30-14:45    1.Oturum: Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU
İ.Ü   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
13:30-13:45 Konu:     Evsel Atık Yönetimi
Konuşmacı: Doç. Dr. Pelin ÖCAL
İ.Ü   CTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Öğretim Üyesi
İ.Ü   CTF Çevre Yönetim Birimi Evsel Atık Alt Birim Sorumlusu
13:45-14:00     Konu: Tıbbi Atık Yönetimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
İ.Ü   CTF Anesteziyoloji AD Öğretim Üyesi
İ.Ü   CTF Çevre Yönetim Birimi Tıbbi Atık Alt Birim Sorumlusu
14:00-14:15     Konu: Tehlikeli Atık Yönetimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
İ.Ü   CTF Tıbbi Biyokimya AD Öğretim Üyesi
İ.Ü  CTF Çevre Yönetim Birimi Tehlikeli Atık Alt Birim Sorumlusu
14:15-14:30     Konu: Radyoaktif Atık Yönetimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa DEMİR
İ.Ü   CTF Nükleer Tıp AD Öğretim Üyesi
İ.Ü   CTF Çevre Yönetim Birimi Radyoaktif Atık Alt Birim Sorumlusu

14:30-14:45     SORU-CEVAP –KATKI

14:45-15:00     ARA

15:00-16:15    2. Oturum:   Sağlık Kuruluşlarında Çevre Yönetimi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatiş ALTINDAŞ
İ.Ü   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
15:00-15:15     Konu: Su Yönetimi
Konuşmacı: Doç. Dr. Gülsüm YILMAZ
İ.Ü  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
İ.Ü  CTF Çevre Yönetim Birimi Su Yönetimi Alt Birimi Sorumlusu

15:15-15:30     Konu: Hava Kalitesi Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Eray YURTSEVEN
İ.Ü   CTF Halk Sağlığı AD Öğretim Görevlisi
İ.Ü  CTF Çevre Yönetim Birimi Hava Kalitesi Yönetimi Alt Birimi Sorumlusu

15:30-15:45     Konu: Gürültü Yönetimi
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ender ÇETİN
İ.Ü  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
İ.Ü  CTF Çevre Yönetim Birimi Gürültü ve Çevre Düzenleme Alt Birimi Sorumlusu

15:45-16:00    Konu: Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
Konuşmacı: Dr. Leman KUTLU
İ. Ü  CTF Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
İ. Ü  CTF Çevre Yönetim Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Alt Birimi Üyesi

16:00-16:15    SORU-CEVAP-KATKI

 

  30 KASIM 2012 (2.GÜN)

09:00-09:30    Konferans: Hasta Bina Sendromu
 Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşegül TANIK
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
09:30-10:45     Sözlü Sunumlar: ATIK YÖNETİMİ I
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pelin ÖCAL
İ.Ü  CTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Öğretim Üyesi
İ.Ü  CTF Çevre Yönetim Birimi Evsel Atık Alt Birim Sorumlusu
09:30-09:45    Tehlikeli Atıkların İzaydaş’ta Yakılarak Bertarafı
Onur Uludağ, Muhammetsaraç
İZAYDAŞ Çevre Yüksek Mühendisi
09:45-10:00   Çalışan Hemşirelerin Atık Yönetimine Uyumunun Değerlendirilmesi
Uzm. Hem.Nurgül TAYRAN, Emine  Parlar, Leman Kutlu, Eray Yurtseven, Yaşar Bağdatlı
10:15-10:30   Temizlik Hizmetlerinde Çalışan  Personelin Atık Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
Hem. Emine PARLAR, Nurgül Tayran,   Eray Yurtseven, Leman Kutlu,Yaşar Bağdatlı
10:30-10:45    İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Çalışan Sağlık Personelinde İş Kazası Sonucu Oluşan Yaralanmalar
Sinem Kuru1,Arzu Pınar Erdem1, Gökşen İkikarakayalı1, Feyza Nur Görken1, Elif Sepet1, Ferda Doğan2, Penbe Çağatay3

10:45-11:00     ARA

11:00-12:00     Sözlü Sunumlar: ATIK YÖNETİMİ II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
İ.Ü  CTF Tıbbi Biyokimya AD Öğretim Üyesi
İ.Ü  CTF Çevre Yönetim Birimi Tehlikeli Atık Alt Birim Sorumlusu
11:00-11:15    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Birim Bazli Eğitimin Tibbi Atik Üretim Miktarina Etkisi
Gülhan Gündoğdu 1,  Zeynep L. Çıraklı 2
11:15-11:30    Yoğun Bakım Ünitesindeki Gürültü Düzeyinin Ünitede Çalışan Hemşireler Üzerindeki Etkisi
Banu Terzi 1, Fatma Azizoğlu2, Şehrinaz Polat1, Zuhal Yapıcı2, Halim İşsever2, Ateş Kadıoğlu3
11:30-11:45    Sağlık Çalışanlarında Etkili Olan Gürültü Kaynakları Ve Önlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi,
Leman Kutlu, Emine Parlar, Eray Yurtsever, Ender Çetin, Yaşar Bağdatlı
11:45-12:00    Tıbbi Atıkların Kontrolü: Çanakkale Örneği
Canan Can Yarımtepe, Fatih Gürel, Nilgün Ayman Öz

12:00-13:00    YEMEK

13:00-13:30     Konferans: Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümlü Malzeme Kullanımı
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman ARIKAN
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
13:30-14:30     Sözlü Sunumlar: ÇEVRE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:  Yrd. Doç Dr. Ender ÇETİN
İ.Ü   Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
İ.Ü   CTF Çevre Yönetim Birimi Gürültü ve Çevre Düzenleme Alt Birimi Sorumlusu
13:30-13:45    Atık sularda Bulunan Bazı Temel Farmasötiklerin İnsan ve Çevreye Etkileri
Dilek Özgün, Serden Başak, Özer Çınar
13:45-14:00   Yatan Hasta ve Refakatçilerin Etkilendikleri Gürültü Kaynaklarının Değerlendirilmesi
Uzm.Hem.Aycan KELEZ YAYIK ,  Emine Parlar, Didem Çakır, Eray Yurtsever, Leman Kutlu, Yaşar Bağdatlı
14:00-14:15    İ.Ü Kardiyoloji  Enstitüsü’nde İç Ortam Partikül Madde Maruziyetinin Belirlenmesi
Yrd.Doç.Dr.Burcu ONAT
14:15-14:30    Yeraltı Sularında Yüksek Florür Ve Dental Florozisin Tıbbi-Jeoloji Açısından Cbs İle Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Örneği
M. İrfan Yeşilnacar1, Ç. Türksel Dülgergil²,  Ayşegül Demir3, A. Dilek Atasoy¹, S. İsmail Tekiner¹, İbrahim Bayhan¹, Mustafa Kumral4 Ve Murat Aydoğdu5
14:30-14:45   Hasta ve Atıklarından Çevreye Salınan Radyasyon Miktarının Belirlenmesi ve Doz Hızı Ölçümleri
Nami Yeyin, Mustafa Demir
14:45-15:00  ARA
15:00-16:00 YUVARLAK MASA: Sağlık Kuruluşlarında Çevre Yönetimine Genel Bakış
Moderatör: Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI
Katılımcılar:
Orhan YILMAZ
İSTAÇ Tıbbi Atık Toplama Şefi
Onur ULUDAĞ
İZAYDAŞ Çevre Yüksek Mühendisi – Proje Şefi
Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ
İ.Ü   Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gülsüm YILMAZ
İ.Ü   Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
İ.Ü   CTF Çevre Yönetim Birimi Su Yönetimi Alt Birimi Sorumlusu
16:00    KAPANIŞ
Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI
İ.Ü   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi Başkanı

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved