II. Sempozyum Konuları

A-  SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLAR

TIBBİ ATIKLAR:   

Tıbbi Atık Kapsamında Olması Gereken Atıklar
Patolojik Atıklar, Kapsamı ve Yönetiminde Özellik Gerektiren Konular
Enfekte Atıklar, Kapsamı ve Yönetiminde Özellik Gerektiren Konular
Kesici Delici Atıklar, Kapsamı ve Yönetiminde Özellik Gerektiren Konular

TIBBİ ATIKLARIN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ VE BERTARAFINDA UYGULANACAK YÖNTEMLERİN İRDELENMESİ:     

           Etkisizleştirme:   

Otoklav Yöntemiyle Sterilizasyon
Işınlama Yöntemiyle Sterilizasyon
Ozon Yöntemiyle Sterilizasyon
Kimyasal İşlemler
Diğer

           Bertaraf:  

Yakma
Gömme(Depolama)

RADYOAKTİF ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIKLAR 

    1. Tehlikeli Katı Atıklar

Tehlikeli Sıvı Atıklar

    • Diyaliz Atık Suları
    • Laboratuvar Atık Suları
    • Diş Hekimliğinde Tedavi Ünitelerinden Çıkan Atık Sular
  1. Anestezi Atıkları

B-  SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLARIN MALİYET ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

C-  SAĞLIK KURULUŞLARINDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ VE GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ

D- MEVZUATLA İLGİLİ SORUNLAR

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved