II. Sempozyum Programı

SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ

 II. ULUSAL SEMPOZYUM PROGRAMI

22 MAYIS 2014   (1.GÜN)

08:30-11:30     KAYIT- AÇILIŞ
9.30-10.00       KONFERANS: SAĞLIKTA SAĞLIKLI YAPILAR
                        Ayşe  BALANLI  
                        Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
10:00-11:30     AÇILIŞ KONUŞMALARI
                        Sempozyum Başkanı

                        Yaşar BAĞDATLI

                        İ.Ü. Hastaneler Genel Direktörü

                        Haluk ÖZSARI

                        İstanbul Üniversitesi Rektörü

                        Yunus SÖYLET

                        T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı

                        Mustafa ÖZTÜRK
                        TBMM Çevre Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili

                        Erol KAYA

11:30-12:00     KONFERANS: ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURULUŞUNDAN   GÜNÜMÜZE GELDİĞİ NOKTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

                        Yaşar BAĞDATLI

                        İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi Başkanı

12: 00-13:00     YEMEK

13:00-14:20     1.OTURUM: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

                        Oturum Başkanları: Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU

                        İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcı

                        Fatiş ALTINDAŞ

                        İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

13:00-13:15       Atık Yönetimine Sağlık Bakanlığının Yaklaşımı

                        Hüseyin İLTER

                        Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı

13:15-13:30       Tıbbi Atıkların Toplanması, Bertarafı Ve Depolanması; Afyonkarahisar İli Örneği

                        Emrullah GÜLLÜK

                        Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü

13:30-13:45       Tıbbi Atıkların Yönetimi; Isparta İli Örneği

                        Kaan IŞINKARALAR

                        Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü

13:45-14:00       Evde Bakım Alan Hastalardan Oluşan Tıbbi Atıklar

                        G. Serap TATLIOĞLU

                        İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Çevre Yönetim Birimi

14:00-14:15     SORU-CEVAP-KATKI 

 14:15-14:30  ARA           

14:30-15:45  2. OTURUM: SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLARIN MALİYET ANALİZİ 

                        Oturum Başkanları: Özgün ENVER

                         İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı

                        Pelin ÖCAL

                         İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi Evsel Atık Birim Başkanı

   14:30-14:45    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği

                        Pelin ÖCAL

                         İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi Evsel Atık Birim Başkanı

   14:45-15:00   Kamu Hastaneleri Örneği

                        Yıldız ŞAHİN

                        Türkiye kamu hastaneleri Kurumu Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanı

15:00-15:15      İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

                        Burcu TAŞKINOĞLU

                        İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü

15:15- 15:30    Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesislerinin Maliyet Bileşenleri

                        Settar YALTIR

                        Tüm Tıbbi Atık Tesisi İşletmeciler Derneği (TASTİD)

15:30 -15:45   SORU-CEVAP-KATKI 

15.45-16.00    ARA

16:00-17:00    3. OTURUM: TIBBİ ATIKLARIN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ VE BERTARAF   YÖNTEMLERİ

                        Oturum Başkanı: Beyhan ÖMER-  Bülent GÜRLER

                        İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

                        İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

 16:00-16:15      Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Yakılarak Bertaraf Edilmesi

                        Şahan DEDE

                        İZAYDAŞ Yakma Tesisi İşletme Müdürlüğü

  16:15-16:30     Depolama Sahalarının Amaca Uygun Olarak Hazırlanması

                        Aydın BARAN

                        İSTAÇ A.Ş. Avrupa Yakası Saha Hizmetleri Müdürlüğü

16:30-16:45 Bir Üniversite Hastanesinde Atık Yönetimi Kapsamında Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi

                        Banu TERZİ

                        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

16.45-17.00   SORU-CEVAP-KATKI

 

                        23 MAYIS 2014 (2.GÜN)

09:30 -09:50    KONFERANS: SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE   YÖNETİMİNDE ERİŞKİN EĞİTİMİ

                        Sevim ULUPINAR

                        Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  

                        Hemşirelik Öğretimi AD

09:50-10:10      KONFERANS: SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİNİN AHLAKİ BOYUTU

                        Mustafa İsmail BAĞDATLI

                        İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

10:10-10:20     ARA 

10:20-11:35    I. OTURUM:  ATIK YÖNETİMİ I                     

                        Oturum Başkanı: Mehmet Bilgin SAYDAM

                        İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı

                        Bilge HAPÇIOĞLU

                        İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 10:20-10:40      İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında   Radyoaktif Atıkların Yönetilmesi

                        Çetin ÖNSEL

                        İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD

10:40-11:00     Aile Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

                        İbrahim BAYHAN

                        Urfa Halk Sağlığı Başkanlığı

11:00-11:20 Sağlık Kuruluşlarında Çevre Etiği Eğitiminin Önemi                  

                        Abdullah Karataş

                        Niğde Üniversitesi

11:20-11:35  SORU-CEVAP-KATKI 

11:35-12.00  KONFERANS: HASTANE ATIK SULARININ YÖNETİMİ

                        Gülsüm YILMAZ 

                        İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği

12:00-13:00       YEMEK

13:00-14:00       2. OTURUM: ATIK YÖNETİMİ II

                        Oturum Başkanları: Yaşar BAĞDATLI

                        İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi Başkanı

                        Yalçın BÜYÜK

                        TC Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı

13:00-13:15       Adli Tıp Atıkları: Sınıflandırılması, Yönetimi, Kontrolü Ve Bertarafı                      

                        Nihan ZİYADE

                        Adli Tıp Kurumu

13:15-13:30       Diş Hekimliği Hizmetlerinde Atık Yönetimi

                        Ferda DOĞAN

                        İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Toplum ve Ağız Diş Sağlığı AD

 13:30-13.45      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimindeki Hasta ve Yakınlarına Atık Yönetimi Konusunda Verilen Eğitimin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

                        A. Didem ÇAKIR

                        İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

13:45-14:00 SORU-CEVAP-KATKI

 14:00-14:15 ARA

14:15-15:00       3.OTURUM: TEHLİKELİ ATIKLAR

                        Oturum Başkanı: Dildar KONUKOĞLU

                        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD

14:15-14:30       Anestezi Atıklarının Uzaklaştırılması; Sarf Malzemeleri        

                        Fatiş ALTINDAŞ

                        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

14:30-14:45       Tıbbi Patoloji Laboratuvarında Ksilen ve Formaldehit Buharı Maruziyetinin Araştırılması

                        Serdar ADAY

                        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD

14:45-15:00   SORU-CEVAP-KATKI 

15:00-15:20    KONFERANS: FARMASÖTİK  ATIKLARIN YÖNETİMİ

                        Kadriye KORKMAZ

                        İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çevre Yönetim Birimi

15:20-15:30    ARA

15:30-16:50       4. OTURUM   ÇEVRE YÖNETİMİ

                        Oturum Başkanı: Ender ÇETİN

15:30-15:45     Hastane Atıksularının Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

                        Selin Top

                        Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

15.45-16:00       İstanbul’daki Kamu Hastanelerinin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluklarının     Belirlenmesi

                        Ayşe Seval PALTEKİ

                        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

16:00-16:15         Bir Eğitim Hastanesinde İç ve Dış Ortam Gürültü Düzeylerinin Tespiti

                        Nuray BARIŞ

                        GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çevre Yönetim Birimi

                        İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

16:15-16:30    Bir Sağlık Kuruluşunun Çeşitli Birimlerinde İç Hava Kalitesi Ölçümlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma

                        Burcu ONAT

                        İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

16:30-16:50   SORU-CEVAP-KATKI

16:50               KAPANIŞ KONUŞMASI

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved