“İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Açısından Veteriner Atıkların Yönetimi ” Paneli

İstanbul Üniversitesi Çevre Yönetim Bölümü olarak İ.Ü Veteriner Fakültesi ile birlikte “İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Açısından Veteriner Atıkların Yönetimi” konulu bir panel düzenlemiş bulunmaktayız. Bu panelde, tanı, tedavi ve bağışıklama işlemleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi gözden geçirilecektir. Atıklar aracılığı ile oluşabilecek zoonozlar gibi olumsuzluklar incelenecek ve bu konularda yeni gelişmeler ile güncel bilgiler verilecektir. Ayrıca Besin Hijyeni ve Teknolojisi yanı sıra koruyucu veteriner hekimlik üzerinde de durulacaktır. Program ilişikte sunulmuştur.

Not: Katılım Belgesi verilecektir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved