Kuruluş Gerekçesi, Oluşumu ve Amacı

İstanbul Üniversitesi Çevre Yönetim Birimi, 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Denetimi Yönetmeliği” ile 16 Ağustos 2011 tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve enson değişikliği içeren “Çevre Denetimi Yönetmeliği’’nin 12 Maddesi gereğince 20 yatak ve üzeri sağlık kuruluşlarında bulunması ve çevre görevlisi çalıştırmak zorunluluğuna dayanarak kurulmasına dair teklif, Üniversitemiz Senatosunun 14.06.2011 tarihli ve 34 sayılı toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiş ve kurulmuştur.

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu’nun 17.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Toplantısı’nda Koordinasyon Merkezinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bulunmasına karar verilmiştir.

Çevre Yönetim Birimi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimdir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) Çevre Yönetim Birimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı, Başkan, üç Çevre Görevlisi, Birim Sekreteri, Başhekimlik, Hastane Müdürlüğü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Bölüm Başkanlıkları ve Danışmanlardan oluşmaktadır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved