Danışma Kurulu Dayanak

  • DAYANAK

27630 Sayılı 3 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği (İkinci Bölüm, Hastaneler Koordinasyon Kurulunun Organları, Görev ve Yetkileri )

Hastaneler danışma kurulu
MADDE 6 – (1) Hastaneler Danışma Kurulu Rektör başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Hastaneler Genel Direktörü,
b) Hastaneler Tıbbi Direktörü,
c) Fakülte yönetimlerince önerilen; İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk ve İşletme Fakültelerinden ve Hemşirelik Yüksek Okulundan birer öğretim üyesi temsilcisi,
ç) Rektör tarafından görevlendirilen bir mezunlar temsilcisi, Üniversite bünyesinden görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, fakülte yönetim kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini temsilen birer uzmanlık öğrencisi ve intörn temsilcisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinden bir uzmanlık öğrencisi temsilcisi, hasta derneklerinden görevlendirilen bir temsilci,
d) İstekleri halinde aşağıdaki kuruluşlar tarafından görevlendirilen birer temsilci;
1) İstanbul Tabip Odası temsilcisi,
2) İstanbul Diş Hekimleri Odası temsilcisi,
3) Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi,
4) İstanbul Ticaret Odası temsilcisi,
5) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi,
6) Özel hastaneler temsilcisi,
7) Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikalarından birer temsilci,
8) İstanbul İl Özel İdare temsilcisi,
9) İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığından birer temsilci,
10) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi,
11) Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü temsilcisi,
12) Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi.
Hastaneler danışma kurulu çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Hastaneler Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplantı yapabilir. Kararlar, toplantıya katılanların yarısından fazlasının oyu ile alınır, eşitlik durumunda Başkanın oyu kararı belirler. Gerekirse ek toplantılar yapılabilir. Ek toplantı çağrısı Rektör tarafından yapılır. Kurul gerektiğinde ilgili kişileri bilgilerine başvurulmak üzere toplantıya davet edebilir.
Hastaneler danışma kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Hastaneler Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İstanbul Üniversitesi hastaneleri ile ilgili olmak üzere iç çevre ve dış çevre analizleri ile genel değerlendirmeler yapmak,
b) Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

*****************************************************************************************************************************************

28346 Sayılı 7 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği (İkinci Bölüm, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Organları,Çalışma Şekli ve Görevleri)

Hastaneler danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Hastaneler Danışma Kurulu; Rektör veya Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Hastaneler Genel Direktörü,
b) Direktörler, Koordinatörler, Bölüm Sorumluları,
c) Fakülte yönetim kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesinden birer öğretim üyesi temsilci,
ç) Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite mezunları arasından bir temsilci, Üniversite bünyesinden görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, fakülte yönetim kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini temsilen birer uzmanlık öğrenci ve intörn hekim temsilci, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinden bir uzmanlık öğrencisi temsilcisi, hasta derneklerinden görevlendirilen bir temsilci,
d) İstekleri halinde aşağıdaki kuruluşlar tarafından görevlendirilen birer temsilci yer alır;
1) İstanbul Tabip Odası temsilcisi,
2) İstanbul Diş Hekimleri Odası temsilcisi,
3) İstanbul Eczacı Odası temsilcisi,
4) Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi,
5) İstanbul Ticaret Odası temsilcisi,
6) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi,
7) Özel hastaneler temsilcisi,
8) Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikalarından birer temsilci,
9) İstanbul İl Özel İdare temsilcisi,
10) İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığından birer temsilci,
11) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi,
12) Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü temsilcisi,
13) Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi.
Hastaneler danışma kurulunun çalışma şekli
MADDE 12 – (1) Hastaneler Danışma Kurulu; yılda en az iki kez toplanır. Gerektiğinde daha fazla toplanabilir, bu toplantı çağrıları Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından yapılır. Kurul gerektiğinde ilgili kişileri bilgilerine başvurulmak üzere toplantıya davet edebilir.
Hastaneler danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Hastaneler Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İstanbul Üniversitesi hastanelerinin iç ve dış çevre analizlerine ilişkin genel değerlendirmeler yapmak,
b) Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

 

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved