Hakkımızda

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA;

Geçmişi, 1453 yılına kadar dayanan ve bugüne kadar varlığını sürdürebilme gücü gösterebilen nadir köklü kurumlardan biri olan İstanbul Üniversitesi; gerek kendisine bağlı faaliyet gösteren beş hastanesi ile gerek bugüne kadar yetiştirmiş olduğu hekim ve sağlık personeli ile gerekse akademik kadrosu ve sahip olduğu öğrenci potansiyeli ile her daim ulu bir çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmış ve günümüzde de halen hizmet vermeye devam etmektedir. Sahn-ı Seman Medresesi ismiyle kurulan ve kuruluşundan bugüne kadar akademik eğitimin bir numaralı adresi olan İstanbul Üniversitesi, tıp alanında dünyanın 156. üniversitesi olmasına yakışır bir biçimde eğitimi ve hizmeti bir arada sunmaktadır.

Yaklaşık 3700 yatağa ve 1000’in üzerinde akademik personele sahip olan İstanbul Üniversitesi, 2010 yılı verilerine göre İstanbul’daki hasta sayısının %14’ünü oluşturan 2 buçuk milyon hastanın tedavisini kapsamaktadır. Kendisine bağlı olan; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA), Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri ve Diş Hekimliği Fakültelerini Ekim 2010 tarihi itibariyle tek çatı altında toplamıştır. Böylece, vatandaşa sunulan sağlık hizmetleri hem tek elden verilmiş hem de ortak bir koordinasyon merkezi halini almıştır.  Hastanelerin tek çatı altında toplanmasıyla 21.yüzyılın çağdaş süreç yönetimiyle işleyen bir yapı oluşturulmuştur.

Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED); yönetim ve danışma kurullarından oluşan bu yeni yapılanma ile Türkiye’de bir ilk olmanın öneminin altını çizmektedir. Avrupa ülkelerinde 20–25 senedir uygulanan “Genel Direktörlük” modeli Türkiye’de ilk defa İstanbul Üniversitesi tarafından uygulanmıştır; fakat yönetim kurulu yapısıyla, operasyonel yönetimden uzaklaşmış, stratejik yönetim yapısıyla Türkiye’deki ilk örnektir. Üniversite hastanelerinin yeniden yapılanmasına yönelik model arayışlarında İstanbul Üniversitesi modeli, şimdiye kadar olduğu gibi örnek ve öncü olarak Türkiye’de bir model olabilir mi diye üzerinde çalışılan bir model olmaktadır.

Bunlara paralel olarak İstanbul Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED), üniversitenin amaç ve temel değerlerini esas alarak şu ilkeler doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmektedir:

 • Eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerine bütünleşik bir yapı içinde olanak sağlamak
 • Kanıta dayalı olma
 • Açıklık ve kararlılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Verimlilik
 • Mali disiplin, şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • Kurumsal sosyal sorumluluk
 • Katılımcılık
 • Sürekli iletişim ve işbirliği
 • Hasta odaklılık
 • Bilgiye dayalı çağdaş yönetim
 • Sürekli iletişim ve işbirliği
 • Mesleki etik kurallara uyum
 • Hizmet alan ve hizmet sunanların hak ve memnuniyetini gözetmek
 • Çevre duyarlılığı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, bu yeni yapılanmada amaçlarımızı şöyle açıklamıştır: Hasta güvenliği, çalışan ve hizmet alan memnuniyeti ile bilimsel ve profesyonel yönetim. Geçmişten geleceğe bilim köprüsü olabilmenin sağlık yönetiminde de bir örneğinin sunulmaya çalışıldığını belirtmiştir.

3 Temmuz 2010 Tarihli ve 27630 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İstanbul Üniversitesi Yönetmeliği kapsamında kurulmuştur.

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved