İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Danışma Kurulu I. Toplantısı Yapıldı

danisma13 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği gereği oluşan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Danışma Kurulu ilk toplantısı, 19 Ekim 2010 Salı günü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda yapıldı.
Yönetmelik gereği, toplam 34 katılımcının 24’ünün; kamu/özel kurum, sivil toplum kuruluşu, Tıp Fakülteleri asistan ve öğrenci temsilcileri ile toplandığı Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez biraraya gelerek, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri iç ve dış çevre analizleri ile genel değerlendirmeler yapacak ve Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunacaktır. Toplantıda, Yönetmelik gereği görevlendirilen İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Direktörleri de hazır bulunmuşlardır.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper CİHAN’ın açılış konuşması ile başlayan Danışma Kurulu Toplantısı’nda, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü ve Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği’nin hazırlık süreci, amacı ve içeriği konusunda açıklamalarda bulundu.
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü ve Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI; sağlık hizmetleri sunumu, finansmanı ve organizasyonuna yönelik olarak, tüm dünya ülkelerinde, hakkaniyet, verimlilik ve etkililk ilkelerinde bir değişim süreci yaşanmakta olduğunu, Üniversite Hastanelerinin ana görevi olan eğitim ve araştırma fonksiyonlarını önceliğe alan bir anlayışla İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliğinin hazırlandığını belirtmiştir.
Başlıca iki Tıp Fakültesi ve 2 Enstitü Hastanesine sahip olan İstanbul Üniversitesi’nin Hastanelerinin, toplam 4.000’e yaklaşan yatak kapasitesi ve 400.000 metrekareyi aşan kapalı alanı ile hizmet sunmakta olduğunu ifade eden ÖZSARI, Rektör Prof.Dr.Yunus SÖYLET’in başkanlığında, iki yılı aşkın bir süredir böyle bir yönetim modeli üzerinde bir ekip olarak çalışıldığını, arama konferansı ile dünya ve Türkiye örneklerinin incelendiğini vurgulayarak, Üniversite bünyesinde sağlık hizmeti sunan kurumların çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda, biribirleriyle koordineli olarak çalışmasına yönelik bu özgün yönetim düzenlemesi ile vatandaşlara daha etkili ve verimli sağlık hizmeti sunulmasının hedeflendiğini anlatmıştır.
Danışma Kurulu yapılanmasını, katılımcı yönetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, meslek odaları ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerilerini ifade etmeleri anlamında çok önemsediklerinin altını çizen İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü, sivil toplum yönlendirmesi sayesinde, İstanbul Üniversitesi Hastanelerinin ortak akıl yoluyla daha doğru yönetim kararları alabileceğini ifade etmiştir.
Danışma Kurulu’nda yer alan; İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Özel hastaneler, Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikaları, İstanbul İl Özel İdare, İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği temsilcileri; Yönetmeliğin işleyişine yönelik görüş, öneri, eleştiri ve katkılarını ifade etmişlerdir.
Danışma Kurulu Toplantı Notu ile fotoğraflar ekte sunulmaktadır.

EK1 – DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

EK2 – DANIŞMA KURULU TOPLANTI FOTOĞRAFLARI


İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved