İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Danışma Kurulu II. Toplantısı Yapıldı

danma kurulu 2-haged3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği gereği oluşan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Danışma Kurulu ikinci toplantısını 30 Mayıs 2011 Pazartesi günü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda yaptı.

Yönetmelik gereği, kamu/özel kurum, sivil toplum kuruluşu, Tıp Fakülteleri asistan ve öğrenci temsilcileri ile toplanan Danışma Kurulu, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri iç ve dış çevre analizleri ile genel değerlendirmeler yaparak ve Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Toplantıda, Yönetmelik gereği görevlendirilen İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Direktörleri de hazır bulunmuşlardır.

Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET’ in açılış konuşması ile başlayan Danışma Kurulu Toplantısı’nda, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü ve Rektör Danışmanı Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri çatısı altında yapılan, yapılmakta olan ve planlananlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Danışma Kurulu’nun katılımcı yönetim ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının temsilcilerinin görüşlerini ifade etmeleri ile sivil toplum yönlendirmesi sayesinde, İstanbul Üniversitesi Hastanelerinin ortak akıl yoluyla daha doğru yönetim kararları alabileceğini ifade eden ÖZSARI, daha sonra Danışma Kurulu Toplantısına katılan; Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Özel Hastaneler, İstanbul İl Özel İdare, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği temsilcilerine görüş, öneri, eleştiri ve katkılarını bildirmeleri amacıyla söz vermiştir.

Danışma Kurulu Toplantı Notu, yapılan sunum ile fotoğrafları ekte sunulmaktadır.

TOPLANTI NOTU

TOPLANTI SUNUMU

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved