İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Danışma Kurulu IV. Toplantısı Yapıldı

danmakuruluhaged43 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği gereği oluşan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Danışma Kurulu dördüncü toplantısını 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kılıçlık Salonu’nda gerçekleştirdi.

Danışma Kurulu Toplantı Notu, yapılan sunum ile fotoğrafları ekte sunulmaktadır.

GÜNDEM

TOPLANTI NOTU

TOPLANTI SUNUMU

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved