Prof. Dr. Yunus SÖYLET Yeniden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne Atandı

Prof. Dr. Yunus Söylet, Cumhurbaşkanı tarafından 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandı.

20 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen İÜ Rektörlük Aday Belirleme Seçimlerin 1207 oy alarak birinci olan Prof. Dr. Yunus Söylet, YÖK’ün Cumhurbaşkanı’na gönderdiği listede de ilk sırada yer almıştı.

Şeffaf ve hesap veren yönetim anlayışını ısrarla sürdüreceklerini söyleyen İÜ Prof. Dr. Yunus Söylet, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle İstanbul’da yoğun kar yağışına ve olumsuz hava koşullarına rağmen öğretim üyelerimiz %91 gibi yüksek bir oranla İstanbul Üniversitesi Rektör Belirleme Seçimine katıldılar.  Öğretim üyelerimizin kullandığı 2481 geçerli oyun 1207 sini almak benim için büyük bir onur. Seçime katılan bütün öğretim üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Öğretim üyelerimiz 4 yılda yaptığımız 90 projeye desteğini gösterdi. Bu projelerin devam etmesini istedi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi için ortaya koyduğumuz gelecek vizyonumuzda yer alan projelerimizi de onaylamış oldu.

Ben seçim süreci döneminde de 90 projelerimizin tamamlanması için var gücümle çalıştım. Gelecek vizyonumuzda eğitim, bilim, kültür, sanat ve çağdaş mekan tasarımı üzerine kurulu bir çok projemiz var. Bu çalışmaları akademik, idari personelimiz ve öğrencileriyle birlikte hız kesmeden sürdüreceğiz.

2013-2017 döneminde İstanbul Üniversitesi’nde yapacağım projelerimden birkaçını şöyle sıralayabilirim.”

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

-Girişimci Üniversite Modeli:Hedefimiz; bir yandan yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla işbirliği yapıp AB gibi dış kaynaklı fonlardan daha fazla yararlanırken diğer yandan da kendi gelirlerini artıran girişimci üniversite modelini hayata geçirmek. 2013-2017 döneminde üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokullarının öğretim üyelerini destekleyerek ve teşvik ederek projeleriyle Teknokent’te yer almasını hedefliyoruz. Bu sayede girişimci üniversite modelini hayata geçirmeyi ve İÜ Teknokent’i uluslararası bir AR-GE üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz.

-Uluslararası Projeler:Uluslararası projeleri artırarak yaşadığımız dünyaya daha fazla katkı sunan bir üniversite modeli oluşturacağız.2009-2012 döneminde; Makedonya Cumhurbaşkanı ile birlikte başlattığımız ve Balkanlarda “İnovasyon Merkezleri” kurulmasını öngören Makedon-İst, Almanya’daki resmi makamlarla ortak başlattığımız Almanya’daki işsiz Türk gençlerine iş garantili eğitim vermeyi amaçlayan Berlin-İst ve Irak Sağlık Bakanlığı ile ortak başlattığımız ve sağlık hizmetlerine destek vermeyi amaçlayan Irak-İst projelerini başlattık. Bir yandan bu projeleri devam ettirirken diğer yandan da benzer projeleri teşvik ederek İstanbul Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı ülkelerinde de hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Bu sayede üniversitemizin ve öğretim üyelerimizin gelirlerini artırırken yaşadığımız dünyaya daha fazla katkı sunan bir üniversite modeli oluşturmaya çalışıyoruz.

-Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında Olma Stratejik Planı:Dünyanın en iyi üniversitesi olmak hedefiyle oluşturacağımız stratejik planı etkin bir biçimde hayata geçireceğiz.2012 yılında 8.kez dünyanın ilk 500 üniversitesi listesine giren İstanbul Üniversitesi’nin gelecek yıllarda adım adım ilk 100’e girmesi ve sonuçta dünyanın en iyi üniversitesi olması en önemli hedeflerimizden birisi. Ancak bu uzun yıllar planlı bir şekilde çalışmayı gerektiriyor. Bu hedefimiz doğrultusunda son dört yılda bilimsel yayınları destek ve teşvik konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların devamı olarak, edindiğimiz tecrübelerin de katkısıyla stratejik bir plan oluşturduk. Bu planı daha etkin bir biçimde hayata geçireceğiz.

-İÜ Yayınevi Projesi:Çok önemli bilimsel çalışma gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, birçok değerli kitaba da imza atmaktadır. Öğretim üyelerimize kitap yayın sürecinde destek vermek amacıyla “İstanbul Üniversitesi Yayınevi Projesi” hayata geçirileceğiz.  İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nde öğretim üyelerimizin kitaplarının hızlı ve kaliteli şekilde basılmasının yanı sıra dağıtım sürecinin de profesyonel şekilde yürütülmesini sağlayacağız. İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan kitapların Dünya’nın birçok bölgesindeki kitapçıların raflarında, kitap fuarlarındaki standlarda ve e-kitap mağazalarının envanterinde yer almasını sağlayarak, okurla daha çok ve daha hızlı buluşmalarının önünü açacağız.

-Dış Kaynaklı Projelerden Yaralanma Kursları: Öğretim üyelerimizin dış destekli projelerden yararlanması için BAP içinde birimler kurduk. Bu birimlerde “Dış Kaynaklı Projelerden Yaralanma Kursları” düzenleyeceğiz. Avrupa Birliği Projesi Hazırlama sertifika programlarımızı yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. Dış fonlarla ilgili eğitim ve destek programları, Uluslararası projelerde daha yoğun paydaşlık,  TÜBİTAK ve diğer dış fonlarla daha yakın ilişki kuracağız.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

-Teknolojik Dönüşüm: Son dört yılda sınıflarımıza teknolojik olarak çok önemli yatırımlar yaptık. Kablosuz internet bağlantısı, projeksiyon cihazı ve ihtiyaç olan sınıflarda akıllı tahta desteği verdik.  Tüm sınıflarımızı “Teknolojik Derslik”haline getirmek istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin artık kağıt değil bilgisayar üzerine not aldığı üniversite sınıfları oluşturmak istiyoruz.  Bu kapsamda İhtiyacı olan ve başarılı öğrencilerimizden başlayarak öğrencilerimize dizüstü bilgisayar ya da ipad  vermek de hedeflerimiz arasında.

-Sosyal Sorumluluk Projesi:Her öğrencinin bir sosyal sorumluluk projesinde ve bilimsel projede bizzat görev alarak mezun olduğu bir eğitim sistemi oluşturacağız. Öğrencilerimizin her birinin bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmasını,  bilimsel bir proje içinde bizzat görev almasını ve bunun kredi şeklinde değerlendirilip transkriptlerinde yer aldığı bir eğitim sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin yaşadığı toplumun sorunları ile bizzat ilgilenen ve bilimsel bakış açısıyla çözümler üreten bireyler olmasını amaçlıyoruz.

-Arama Konferansları: Ders programları, yeni eğitim stratejileri için her fakültenin “Arama Konferansları” yapmasını sağlayacağız. Bunun için Enez Sosyal tesislerimiz başta olmak üzere tüm olanaklarımızı bu konferanslar için kullanacağız. İstiyoruz ki bir fakülte kendi alanı ile ilgili geleceğe dönük eğitim politikalarını bu konferanslarda bir araya gelerek tartışsın, yeni açılımlar ortaya çıkartsın. Rektörlük olarak da biz bu çalışmalara destek verelim. Teşvik edelim.

-Yeni Merkez Kütüphane: Yeni Merkez Kütüphane bina projesi hazır durumda. 2014’te Beyazıt’taki Merkez Kütüphane yıkılacak ve aynı yerde modern bir kütüphane binası inşa edilecek. 2014’te Avcılar’da da yeni bir merkez kütüphane inşa edeceğiz.

-Sanal Kütüphane: Yeni sanal kütüphane projelerimiz var. Bunları hayata geçirerek henüz gün ışığına çıkmamış bir çok değerimizi ortaya çıkaracağız.

KAYNAK GELİŞTİRME VE YENİ GELİR MODELLERİ YARATMA

-Kaynak Geliştirme Projeleri: Hocalarımızın döner sermayeden alacakları katkının artırılması, ikinci öğretim/ açık ve uzaktan öğretim/ sürekli eğitim/ çocuk üniversitesi gibi farklı eğitim tiplerinin öğretim üyelerine önemli bir gelir sağlaması, İÜ Teknokent kapsamında şirket kuran ve proje yürüten öğretim üyelerimizin maddi olarak desteklenmesi, bilimsel çalışmalar yürüten öğretim üyelerimizin maddi olarak desteklenmesi, mesai saatleri dışında kurum dışında çalışmak isteyen öğretim üyelerimize alternatif çalışma modelleri yaratılması ve elbette özlük haklarımız konusunda iyileştirmeler yapılması en önemli önceliklerimiz arasında olacak.

 İşbirliği Projeleri: Bakanlıklar ve özel kuruluşlarla eğitim işbirlikleri yapacağız. Üniversitemiz farklı konularda çok yetkin kadrolara sahiptir. Çeşitliliğimizi ve birikimimizi kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşacağız. Bu işbirliği çalışmaları üniversitemiz için yeni bir gelir modeli ortaya çıkaracaktır.  Gelirlerimizi arttırarak bütün öğretim üyelerimizin yararlanmasını sağlayacağız.

DAHA ETKİN ÇALIŞAN BİR ÖRGÜTSEL YAPININ OLUŞTURULMASI

– Etkin Örgütsel Yapı: Hepimiz daha etkin bir örgütsel yapı istiyoruz. Bu, bilişim teknolojisini etkin kullanmayı gerektiriyor. Öğrenci işleri, personel, satın alma gibi. Her şeyin kâğıt değil ekran üzerinden takip edilebildiği bir üniversite olmak istiyoruz. Bunun için alt yapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlandık. Saydam, saygın ve hesap verebilir yönetim anlayışımızın bir sonucu olarak  gelecek 4 yılda bu e-dönüşümü tamamlayacağız. Birimler arası koordinasyon çok daha hızlı, verimli ve sistemli hale getirilecek.

– Geleceğin İnsan Kaynaklarını Planlama ve Yetiştirme Projesi: Diğer taraftan tüm üniversiteler gibi İstanbul Üniversitesi de yeni bir insan kaynakları politikasına ihtiyaç duyuyor. Her şeyden önce “Personel Daire Başkanlığı”nın, “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı” haline gelmesi gerekiyor. Konuyu “personel” değil, “insan kaynağı” olarak değerlendirmesi, “insan”a ve “iş”e değer katan yeni bir İnsan Kaynakları Yönetimi ortaya koymak ve bu yönetim yapısı içinde değişimi tetiklemek ve dönüşümü gerçekleştirmek gibi çağdaş ve etkin bir rolü üstlenmesi gerekiyor. Kurum kültürünü destekleyen, aidiyet duygusunu güçlendiren, ekip ruhunu canlı tutan, çağın ihtiyacı olan eğitim programlarını etkin şekilde gerçekleştiren bir İnsan Kaynakları politikası ortaya koymayı planlıyoruz.

-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanma: Çok değerli arkadaşlarımızla üç ay boyunca tüm üniversitenin enerji yönetimini çalıştık. Tek tek üniversitenin doğalgaz, elektrik,su, kısacası konuyla ilgili tüm harcama kalemlerini değerlendirdik. İlgili tüm mekanlarımızı dolaştık. Sonuç şu; bir yılda dokuz milyon lira yatırım yapıyorsunuz, her yıl dokuz milyon lira tasarruf ediyorsunuz. Üstelik bu dokuz milyon lirayı da DPT projesi yaparak DPT’den alacağız. Sadece yeni kurduğumuz enerji birimimizle ve bu enerji projemizle her yıl dokuz milyon lira tasarruf sağlayacağız. Önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarını yerleşkelerimizde kullanmayı hedefliyoruz.

KURUMSAL AİDİYET DUYGUSUNUN VE YAŞAM STANDARTLARININ DAHA DA YÜKSELTİLMESİ, KURUMSAL KİMLİK VE KURUMSAL ALGILAMA YÖNETİMİ HEDEFLERİMİZ

İÜ İlköğretim Okulu ve Lisesi Projesi: Hayata geçireceğimiz öncelikli projelerden birisi de İÜ İlköğretim Okulu ve Lisesi Projesi. 2013-2017 döneminde bir yandan kreş olanaklarını artırmak için çalışırken diğer yandan da Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve personelinin çocuklarının öncelikli olarak yararlanabileceği “İstanbul Üniversitesi İlköğretim Okulu ve Lisesi Projesi”ni hayata geçireceğiz. Modern mekanlarda hizmet veren, çağdaş eğitim teknolojileri ve metodlarını kullanan, uzman eğitim kadrosunun görev aldığı kreşler, ilköğretim okulu ve lise sayesinde akademik ve idari personelimizin en önemli ihtiyaçlarından birisini daha gidermeyi hedefliyoruz

İÜ Öğretim Üyesi ve Mezunlarının İsimlerini Yaşatma Projesi: Üniversiteler, öncü öğretim üyeleri ve önemli başarılara imza atmış mezunların isimleriyle birlikte yükselir. Bu kişilere üniversite olarak sahip çıkmak ve isimlerini yaşatmak, bir üniversitenin kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak profesyonel şekilde ele alınmalıdır. Tarihi 1453’e dayanan İstanbul Üniversitesi’nin çatısı altında çok sayıda öncü öğretim üyesi bilimsel çalışmalara imza atmış ve öğrenci yetiştirmiştir. İstanbul Üniversitesi’nin binlerce mezunu arasında öncü çalışmalar yapmış birçok kişi yer almaktadır. Bu bilim insanlarımızın ve mezunlarımızın isimleri, çeşitli vesilelerle üniversitemizde anılmaktadır.

– Yaşam Boyu Dayanışma Merkezi: Önemli bir konu emekli öğretim üyelerimizin, emekli olduktan sonra da sosyal ve sağlık açısından desteklemek, üniversitemize olan aidiyet duygularının canlı olması kalmasını sağlayabilmek. Bu amaçla çok önemli bir başlangıç yaptık ve Yaşam Boyu Dayanışma Merkezi (YABODEM)’i kurduk. Önümüzdeki dönem de sadece emekliklerimiz için bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açacağız. Bu kapsamda evde tedavi, sosyal destek, kültürel faaliyetler gibi birçok etkinliği de organize edeceğiz.

– İÜ Arkeoloji Gezileri Projesi:İstanbul Üniversitesi, arkeoloji alanına yaptığı önemli katkılarla tüm dünyada adından sık sık söz ettirmektedir. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Antalya ve Van gibi Türkiye’nin birçok bölgesinde İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından arkeolojik kazılar gerçekleştirilmektedir. Dünya kültür mirasına çok önemli katkılar yapan bu çalışmalara İstanbul Üniversitesi öğrenci ve personelinin farkındalığını artırmak amacıyla “İÜ Arkeolojik Gezi Programı” oluşturulacaktır.

-Sağlıklı Yaşam Projesi: Bütün yerleşkelerde spor alanları oluşturmak, Sağlıklı yaşam için farkındalık yaratacak etkinlikler düzenleyeceğiz.

-İstanbul Üniversitesi Kafeteryaları Projesi : Günümüzde üniversite yerleşkelerindeki kantinlerin farklı bir konsepte yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hızlı, kaliteli, hijyenik ve ekonomik hizmeti, geniş ve ferah ortamlarda, modern mekan tasarımları içerisinde, diyet, diyabetik, organik, doğal gibi farklı seçenekler ile birlikte sunmak amacıyla İÜ kantinleri yeniden yapılandırılacaktır. “İstanbul Üniversitesi Kafeteryaları Projesi” ile özellikle öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sadece yemek için değil, arkadaşlarıyla bir arada ders çalışmak, kitap okumak veya kablosuz internet hizmetlerimizden yararlanarak internete girmek için kullanabileceği, keyifli yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

– İÜ Belgesel Projesi: Üniversitemizin dünya mirası diyebileceğimiz nitelikteki tarihi yapılarının, arkeolojik kazılarının, müzelerinin yanı sıra İÜ’nde çalışmış olan bilim insanlarının hayatlarını konu alan belgesellerin yapılmasını hedefliyoruz. Bu sayede hem araştırmayı, bilimi, kültürü, sanatı toplumun gündemine daha fazla getirebiliriz hem de üniversitemizin tanıtımına ve kurumsal kimlik çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayabiliriz.

-İÜ Mezun Projesi: Mezunlarımızı bir araya getireceğimiz bir platform oluşturacağız. Daha sıkı bir işbirliği sağlayacağız. Bütün mezun derneklerimizi bir araya getireceğiz. İstanbul Üniversitesi mezunlarının İstanbul Üniversitesine ve öğrencilerine yardım etmesinin yolunu açacak her türlü çalışmayı yapacağız. “İÜ Mezun Projesi” ile mezunlarımızın İstanbul Üniversitesi ile olan bağlarını daha aktif hale getireceğiz. Sponsorluktan, burslara kadar bir çok ihtiyacımızı bu proje ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

– İÜ Mağazaları: İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinde İstanbul Üniversitesi logolu ürünlerin satışının yapıldığı mağazaların faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Mağazalarda çanta, ajanda, defter ve kalem gibi kırtasiye malzemelerinin; tişört, şapka, eşofman ve kravat gibi giyim eşyalarının; çini tabak, çay ve kahve bardakları, takvim, rozet, anahtarlık gibi sık kullanılan hatıra eşyaların satışı yapılacaktır.

MEKAN TASARIMINDA ÇAĞDAŞ PROJELER

-Yeni Çapa Cerrahpaşa Projesi: Bu süreçte Çapa Yerleşkesi’nin üniversitemize ait tapusunu yüzde 50’den yüzde 99.75’e, Cerrahpaşa Yerleşkesi’nin ise yüzde 75’den 99.54’e çıkarttık. İnşaat izinlerini aldık. Projeleri hazırladık. Şimdi inşaatlar başlamak üzere. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız da Samatya Devlet Hastanesi’nin inşaatlar esnasında üniversitemize geçici olarak tahsis edileceği sözünü verdi. Kısacası çok önemli sorunları çözüme kavuşturduk. 2013-2017 döneminde Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkelerinin tüm inşaatlarını tamamlayacağız.

Avcılar Yenileniyor Projesi:Avcılar Yerleşkemizi bilim üssü olmasının yanı sıra doğal yaşam ve spor merkezi konsepti içinde yeniden yapılandıracağız. Avcılar Yerleşkemizi yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2009-2012 döneminde; İÜ Avcılar Yerleşkesi 30 yıl sonra ilk kez yeniden ele alındı. Avcılar için yeni bir master planını hazırladık. 1/5000’lik plan kabul edildi, 1/1000’lik plan, onay için Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdik. İÜ Teknokent Binasını inşa ettik, İÜ Mühendislik Fakültesi Binası inşaatının ihalesini gerçekleştirdik, İÜ İşletme Fakültesi’nin uygulama projesini hazırlattık. Tüm bu çalışmaların devamı olarak 2013-2017 döneminde Avcılar Yerleşkesi’ni “eğitim ve bilim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bilim üssü” olmasının yanı sıra “Doğal Yaşam ve Spor Merkezi Haline Getirme” Projesi’ni hayata geçireceğiz. Proje kapsamında Avcılar Yerleşkesi, büyük bir kütüphanenin, kongre ve kültür merkezinin, alışveriş merkezinin, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının, piknik alanlarının, spor merkezinin, açık hava kafeteryalarının yer aldığı 24 saat yaşayan bir yerleşke haline gelecek. Bu kapsamda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yüzme havuzunun da olduğu büyük bir spor kompleksi yapacağız. İÜ Avcılar Yerleşkesi Kongre Kültür Merkezi Projesi, İÜ Avcılara Yerleşkesi Kütüphanesi Projesi, içinde sinema, tiyatro ve sergi alanlarının da olduğu bir İÜ Avcılar Yerleşkesi Alışveriş Merkezi Projesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’yla işbirliği içinde İÜ Avcılara Yerleşkesi Öğrenci Yurtları Projesi’ni hayata geçireceğiz. İÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) binamızı yenileyeceğiz.

İÜ Silivri Sosyal Tesisleri Projesi:Bu proje ile Silivri’de de yeni bir sosyal alanı üniversitemize kazandıracağız. 2-3 günlük kongreler, sempozyumlar ya da toplantılar bu tesislerde yapılabilir. Arama konferansları için de bu alanlardan yararlanabiliriz.

İÜ Sapanca Sosyal Tesisleri ve Su Sporları Merkezi Projesi: Sapanca Sosyal Tesislerimiz başta su sporlarıyla ilgilenen mensuplarımız olmak üzere bütün mensuplarımız için çok değerli bir tesis olacak. Sapanca gölünün hemen kıyısında üniversitemize ait bir alan bulunmaktadır. Bu alanın yanında büyük spor kulüplerinin su sporları konusundaki takımları çalışmalar yapmaktadır. Biz de bu alanı su sporlarını tanıtmak, geliştirmek ve İstanbul Üniversitesi Su Sporları Takımını oluşturmak için kullanacağız. Sapanca merkezinde bulunan sosyal tesislerimiz de yararlanılabilir duruma getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması için tıklayınız

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved