KRONİK HASTALIKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR TÜRKİYE RAPORU 2014 YAYINLANDI

“Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Raporu 2014”, 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan Toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantı’nın açılış konuşmaları; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ile İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Doç. Dr. Haluk Özsarı tarafından yapılmıştır.

Toplantı’da; Sağlık Bakanlığı Hudut Sahiller ve Sağlık Genel Müdürü Dr. Hüsem Hatipoğlu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç, Acıbadem Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Hasan Kuş, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, Biruni Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ömer Güzel, Abbvie İlaç Genel Müdürü Dr. Mete Hüsemoğlu, Artritle Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ardaç, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Emir, İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Kazım Beşirli, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Satman ile İstanbul Üniversitesi, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri, sektör-sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu.

Saygı duruşu ve hep birlikte okunan İstiklal Marşı sonrasında; İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü ve Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Çalışma Grubu Başkanı  Doç. Dr. Haluk Özsarı, Türkiye ile birlikte 19 ülkede uygulanan “Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı; Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar Projesi” hakkında bilgi sundu. Proje’de ilgili taraflar olarak; Sağlık, Kalkınma, Maliye Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Sağlıkta Kalite İyileştirme (SKİD) ve Artritle Yaşam Dernekleri (ARYAD), Biruni Laboratuvarları ve global biyofarma şirketi AbbVie temsilcilerinin yer aldığını belirten Özsarı; her ülkede mevcut durumun anlatıldığı, pratik çözümlerin sunulduğu ülke raporu hazırlanacağını ve bu raporlardan seçilecek iyi uygulama örneklerinin Mart 2015’ e kadar tamamlanacak Avrupa Raporu’nda yer alacağını, bir hafta önce Türkiye Raporu’nun 19 ülke arasında en iyi 5 ülkeden biri olarak seçildiğini ve Haziran ayı ilk haftasında Brüksel’e sunum yapmak üzere davet edildiğini anlatmış ve Proje’nin başlangıcından bu yana desteğini hep yaşadıkları Sayın Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na değerli teşrifi için teşekkür etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Yunus Söylet, böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyulan memnuniyet ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımına teşekkürünü dile getirerek başladığı konuşmasında; “Yaşlanan nüfusun sağlık harcamalarına ve özelikle kamu sağlık sigortacılığına olan yansıması, ülkeleri bu sonuçlara yönelik acil tedbir almaya zorunlu kıldığını, tüm bu süreç sonunda müdahalelerin hangi alanlarda nasıl ve ne zaman yapılabileceğine ilişkin olarak ise sektör, akademia ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte seçenek üretilmesi ve bu seçeneklerin karar verici otoritelerle paylaşılmasının sonuçların kabul edilebilirliği ile kalıcılığına da olumlu katkılar sağlayacağını, İstanbul Üniversitesi’nin sadece Türkiye Komite Başkanlığı ile değil aynı zamanda uygulamakta olduğu bir pilot proje ile bu Proje kapsamındaki Türkiye örnekleri arasında yer almasının ise ayrı bir gurur kaynağı olduğunu” vurgulamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık olarak kronik hastalıklarla ilgili çalışmalarını anlatarak, Proje kapsamındaki ülkelerde uygulanan pratik çözümleri içeren iyi uygulamaların yaygınlaştırılabilmesine ve Türkiye Raporu’nda yer alan Proje Örneklerinin kamudaki kronik hastalıklarla mücadele programları ile entegrasyonuna özel önem ve destek verileceğini ifade etmiştir. Proje’ye emek ve katkı veren tüm paydaşlar ile Türkiye Komitesi Başkanı Doç. Dr. Haluk ÖZSARI’ya gayretleri için teşekkür eden Bakan Müezzinoğlu, sağlık sektörüne yeni bir anlayış ile Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Başkanlığı yapılanması geleceğini, bu kapsamda Türkiye’de tıbbi araştırmalara ve tıbbi çalışmalara verilecek destek, ilaç sanayii ve ilaç üretimine verilecek destek, tıbbi teknolojiye ve tıbbı teknolojideki dinamiklere verilecek destek ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeyi bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaklarını ve bu anlamda Türkiye’nin 2023 vizyonuna Türkiye’yi bölgede sağlıkta merkez olabilecek bir hedefe ulaşmayı tüm sektörle birlikte başaracaklarını belirtmiştir.

Toplantı’nın tartışma bölümüne katılan akademisyen ve sağlık sektörü temsilcileri sürdürülebilir sağlık politikalarının önemini güncel örnekler üzerinden açıklamışlardır. Örnek Projelerden biri olarak seçilen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile Turkcell’in birlikte uyguladıkları TeleDiab Projesi konusunda bilgi sunan Proje Yürütücüsü İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Satman, uzaktan takip ile şeker hastalarının hastalık bulgularında yaşanan iyileşmeleri anlatmıştır.

Toplantı’da katılımcılara sunulan kronik hastalıklara ait paylaşılan bazı verilere göre; dünyada kronik hastalara bağlı ölümlerin oranının 2015 yılında yaklaşık olarak 41 milyona ulaşacağı, bu rakama bağlı ölüm hızının yılda yüzde 2 oranında azaltılması durumunda 36 milyon ölümün önüne geçilebileceği, 2000 yılındaki toplam ölümlerin %71′inin nedeni olarak kronik rahatsızlıkların belirlendiğini, sadece diyabet hastalığının Türkiye’de kamu giderlerine maliyetinin 13 milyar TL olduğunu, Türkiye’de 15 yaş ve üzerinde yüzde 13.2 hipertansiyon, yüzde 12.8 bel bölgesi kas iskelet sistemi problemleri, yüzde 9.1 romatizmal eklem hastalığı, yüzde 7.7 mide ülseri ve yüzde 6.8’de de diyabet tespit edildiği belirtilmektedir.

DAVETİYE

BİLGİ NOTU

HALUK ÖZSARI SUNUM

YUNUS SÖYLET KONUŞMA

RAPOR

INFOGRAFIK

6 HAZİRAN 2014 BRUKSEL TOPLANTISI

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved