Tam Gün’de Yeni Yasa Yolda

İstanbul’da “Sağlıkta Dönüşümün ikinci 10 Yılı” konulu toplantıya katılan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni yasanın iki hafta içinde meclisten geçirileceğini açıkladı.

Müezzinoğlu, “Tam günden vazgeçmek değil, tam aksine tam günün getirdiği olumsuzlukları düzeltme adına bizden talepte bulundular. Hocalarımız mutlaka fakültelerinde kalmalı, bilimsel gelişmelerin, eğitimin içinde mutlaka olmalı, çünkü bize hocalarımızın bilgisini gelecek nesillere aktarması birinci derecede önemli. ” dedi.

Mehmet Müezzinoğlu, üniversite hocalarının mesai dışında başka yerlerde çalışmalarına da imkan tanınacağını belirtti. Müezzinoğlu, “Mesai sonrası çalışmalarının düzenlenmesi, bu hafta veya önümüzdeki günlerde meclisten geçireceğiz. Ama ondan sonraki düzenlemeleri, daha çok üniversite yönetimlerimize, fakülte yönetimlerimize bırakmak istiyoruz. Hocalarımızın farklı vakıf üniversiteleri olabilir, özel üniversiteler olabilir, buralarda hocalarımızın sözleşmeli bir şekilde oralara da destek vermelerinin önünü açıyoruz.” dedi. Gündemde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet de vardı. Müezzinoğlu,  “Hekimle hasta arasına kimseyi sokmayı çok fazla istemiyoruz. Hekimliğin bu kutsal ve özel konumunu zedeleyecek yasal düzenlemeleri, tabi ki mecbur kalırsak mutlaka yapacağız ama bu noktaya gelmek istemiyoruz.” dedi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezunu olan Müezzinoğlu’na, içinde ders notlarının da yer aldığı öğrenci dosyası hediye edildi.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved